ĐHNĐT

TCEF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ hai ngày 29/10/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường lần thứ hai về việc sửa đổi, bổ su ng Điều lệ quỹ và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ – Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) tổ chức ngày 29/10/2020.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. Biên bản
 2. Nghị quyết
 3. Điều lệ quỹ

Trân trọng,

TCFF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch ngày 29/10/2020.

TCC xin thông báo về việc cập nhật bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)

Bản cáo bạch đã được nộp lên UBCK ngày 14/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2020.

Nội dung chi tiết của Bản cáo bạch, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ hai ngày 27/10/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường lần thứ hai về việc sửa đổi, bổ su ng Điều lệ quỹ và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) ngày 27/10/2020

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. Biên bản họp
 2. Nghị quyết
 3. Điều lệ quỹ

Trân trọng,

TCFF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường ngày 14/10/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường về việc sửa đổi, bổ su ng Điều lệ quỹ và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) ngày 14/10/2020

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. Biên bản họp
 2. Nghị quyết
 3. Điều lệ quỹ

Trân trọng,

TCEF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư bất thường lần thứ hai về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ.

THƯ MỜI

 Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom 

V/V: Tham gia họp Đại hội Nhà Đầu tư bất thường lần thứ hai về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ

 

Quỹ TCEF trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức họp:

 ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ VÀ ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUYẾT ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM TCEF

Thời gian: 13h30 Thứ Năm ngày 29/10/2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại hội của Quỹ.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/08/2020.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 27/10/2020 như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
 • Bước 2: Tại mục “Tiện ích”, chọn tính năng “e-Voting
 • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ hai về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty nêu trên và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: iB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Trân trọng kính mời./.

 

Tài liệu Đại hội:

1. Thư mời

2. Giấy ủy quyền

3. Tài liệu đại hội

4. Chương trình họp

5. Phiếu biểu quyết

6. Nguyên tắc làm việc tại đại hội

7. Dự thảo nghị quyết