Công bố thông tin

TCEF Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách Nhà Đầu tư tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) để TCC tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 theo đó:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  • Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

TCFF Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách Nhà Đầu tư tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) để TCC tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 theo đó:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  • Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

TCBF Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách Nhà Đầu tư tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) để TCC tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 theo đó:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  • Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

TCREIT Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách Nhà Đầu tư tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) để TCC tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 theo đó:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  • Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 05/03/2021)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 05/03/2021).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,