Quỹ TCBF – Thông báo Kết quả giao dịch người nội bộ tháng 5/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về kết quả giao dịch của người nội bộ tháng 5/2019

Chi tiết về thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Công ty CP Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố Nghị quyết HĐQT về việc Đầu tư Trái phiếu do Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc phát hành

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Đầu tư Trái phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc dự kiến phát hành trong Quý II và Quý III năm 2019, trong đó Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương là tổ chức bảo lãnh phát hành, là đại diện người sở hữu trái phiếu và là tổ chức lưu ký trái phiếu này.

Quý khách vui lòng xem nội dung chi tiết của Nghị quyết tại ĐÂY.

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/05/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềGiá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/05/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (22/05/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (22/05/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (21/05/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (21/05/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng