Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (ngày 21/10/2020)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT (21/10/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 21/10/2020)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 21/10/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 21/10/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 21/10/2020).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 21/10/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 21/10/2020).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCEF Thông báo về việc thay đổi mức đầu tư tối thiểu giao dịch và giảm giá dịch vụ mua lại chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

TCC xin thông báo về việc (i) thay đổi các mức đầu tư tối thiểu của các lệnh mua, lệnh bán và lệnh chuyển đổi và (ii) giảm giá dịch vụ của Quỹ TCEF kể từ ngày 20/10/2020.

Nội dung chi tiết, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin liên quan tới việc cập nhật bản cáo bạch tương ứng, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.