TCREIT Công bố thông tin Báo cáo tài chính Kiểm toán 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2018 quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT.

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCREIT Công bố tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bốtài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Thư mời
  2. Giấy uỷ quyền
  3. Chương trình họp
  4. Tài liệu họp
  5. Phiếu biểu quyết
  6. Dự thảo nghị quyết

Trân trọng,

Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ thương công bố Nghị quyết và Biên bản HĐQT về việc Đầu tư TP VIC122020 do Tập đoàn Vingroup- Công ty Cổ phần phát hành

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bố Nghị quyết và Biên bản Hội đồng Quản trị về việc Đầu tư Trái phiếu VIC122020 do Tập đoàn Vingroup- Công ty Cổ phần phát hành.

Chi tiết về Nghị quyết và Biên bản Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/03/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/03/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (20/03/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT (20/03/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,