Tin tức

TCBF ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (31/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190130

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (10/01/2019)

Link báo cáo:

TCFF – Quyết định của ban đại diện quỹ – Gộp BCTC năm 2018 vào BCTC năm 2019

Quyết định của Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) nhất trí thông qua việc gộp báo cáo tài chính năm đầu tiên của TCFF kết thúc  ngày 31/12/2018 vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Link thông báo: TCFF_TTr01_QDBDD_Gop nam tai chinh

TCBF/TCEF/TCFF Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2019

TCBF/TCEF/TCFF Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2019 bao gồm kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, Tết âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05 và Quốc Khánh 02/09.

TCFF_Thong bao nghi le 2019

TCBF_Thong bao nghi le 2019

TCEF_Thong bao nghi le 2019