Tin tức

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (20/11/2018)

Link báo cáo: 20112018 ThongBaoGiaTriTaiSanrong_TT228_PL25_DangHD

TCC – THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ TCFF RA CÔNG CHÚNG

Thông báo này thay thế thông báo CBTT ngày 21/09/2018

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 51/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/09/2018)

 1. Thông tin Công ty Quản lý Quỹ:
 • Tên bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 • Tên bằng tiếng Anh: Techcom Capital Limited Company
 • Tên viết tắt: Techcom Capital (TCC)
 • Vốn điều lệ: 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng chẵn
 • Giấy phép thành lập: số 40/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/10/2008 và giấy phép điều chỉnh gần nhất số 07/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 26/03/2013.
 • Trụ sở chính: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 39446368 Fax: (+84) 24 39446583
 1. Thông tin Ngân hàng Giám sát:
 • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 thay đổi lần 10 ngày 20/5/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 • Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp
 • Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 39362086    Fax: (+84) 24 39411847
 1. Chứng chỉ quỹ chào bán:
 • Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM
 • Tên tiếng Anh: Techcom Flexi Bond Fund
 • Tên viết tắt: TCFF
 • Hình thức Quỹ: Quỹ mở
 • Thời gian hoạt động: Không xác định thời hạn.
 • Vốn Điều lệ tối thiểu huy động trong đợt phát hành lần đầu: 50.000.000.000 Đồng Việt Nam (Năm mươi tỷ Đồng Việt Nam).
 • Số lượng đơn vị quỹ phát hành tối thiểu: 5.000.000 Đơn vị Quỹ (Năm triệu Đơn vị Quỹ).
 • Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Đơn vị quỹ (Mười nghìn Đồng Việt Nam cho một đơn vị quỹ).
 • Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ Đơn vị quỹ (Mười nghìn Đồng Việt Nam cho một Đơn vị Quỹ) cho đợt IPO chứng chỉ quỹ
 • Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 đơn vị quỹ (Một trăm đơn vị quỹ)
 • Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 Đồng Việt Nam (Một triệu Đồng Việt Nam).
 1. Hiệu lực đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ (90 ngày, kể từ ngày chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực): Từ ngày 20/09/2018 đến 17h ngày 18/12/2018
 2. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 11/10/2018 đến 15h ngày 18/12/2018

Lưu ý: Thời gian chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên theo quyết định của TCC nếu các điều kiện sau đây đồng thời được thỏa mãn:

 • Có từ 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, đăng ký mua chứng chỉ quỹ;
 • Giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua không ít hơn 50 tỷ đồng;
 • Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 ngày kể từ ngày nhận đăng ký mua đầu tiên.
 1. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ và công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

Website: www.tcbs.com.vn

Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 2220 1039                        Số Fax:  +84 24 2220 1032

 1. Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
 2. Hình thức thanh toán

Mọi thanh toán mua chứng chỉ quỹ thực hiện bằng đồng Việt Nam. Nhà đầu tư thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát muộn nhất 15h ngày 18/12/2018 như sau:

 • Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom
 • Số tài khoản: 122.11.000.003.286
 • Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
 • Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]-[Số CMND/Mã số doanh nghiệp]-Đăng ký mua TCFF-Phát hành lần đầu

 

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo phát hành này.

File đính kèm:

TCFF – Thông báo chào bán CCQ

TCFF – Điều lệ quỹ

TCFF – Bản cáo bạch

TCFF – Bản cáo bạch tóm tắt

TCC – THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ TCFF RA CÔNG CHÚNG

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Techcom (TCFF) (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 51/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 20/09/2018.

1) Thông tin Công ty Quản lý Quỹ:

 • Tên bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 • Tên bằng tiếng Anh: Techcom Capital Limited Company
 • Tên viết tắt: Techcom Capital (TCC)
 • Vốn điều lệ: 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng chẵn
 • Giấy phép thành lập: số 40/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/10/2008 và giấy phép điều chỉnh gần nhất số 07/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 26/03/2013.
 • Trụ sở chính: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 39446368 Fax: (+84) 24 39446583

2) Thông tin Ngân hàng Giám sát:

 • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 thay đổi lần 10 ngày 20/5/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 • Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp
 • Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 39362086    Fax: (+84) 24 39411847

3) Chứng chỉ quỹ chào bán:

 • Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM
 • Tên tiếng Anh: Techcom Flexi Bond Fund
 • Tên viết tắt: TCFF
 • Hình thức Quỹ: Quỹ mở
 • Thời gian hoạt động: Không xác định thời hạn
 • Vốn Điều lệ tối thiểu huy động trong đợt phát hành lần đầu: 50.000.000.000 Đồng Việt Nam (Năm mươi tỷ Đồng Việt Nam)
 • Số lượng đơn vị quỹ phát hành tối thiểu: 5.000.000 Đơn vị Quỹ (Năm triệu Đơn vị Quỹ)
 • Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Đơn vị quỹ (Mười nghìn Đồng Việt Nam cho một đơn vị quỹ)
 • Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ Đơn vị quỹ (Mười nghìn Đồng Việt Nam cho một Đơn vị Quỹ) cho đợt IPO chứng chỉ quỹ
 • Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 đơn vị quỹ (Một trăm đơn vị quỹ)
 • Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 Đồng Việt Nam (Một triệu Đồng Việt Nam)

4) Hiệu lực đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ (90 ngày, kể từ ngày chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực): Từ ngày 20/09/2018 đến 17h ngày 19/12/2018

5) Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 08/10/2018 đến 15h ngày 19/12/2018

Lưu ý: Thời gian chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên theo quyết định của TCC nếu các điều kiện sau đây đồng thời được thỏa mãn:

 • Có hơn 99 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, đăng ký mua chứng chỉ quỹ;
 • Giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua không ít hơn 50 tỷ đồng;
 • Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 ngày kể từ ngày nhận đăng ký mua đầu tiên.

6) Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ và công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

Website: www.tcbs.com.vn

Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 2220 1039                        Số Fax:  +84 24 2220 1032

7) Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

8) Hình thức thanh toán:

Mọi thanh toán mua chứng chỉ quỹ thực hiện bằng đồng Việt Nam. Nhà đầu tư thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát muộn nhất 15h ngày 19/12/2018 như sau:

 • Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom
 • Số tài khoản: 122.11.000.003.286
 • Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
 • Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]-[Số CMND/Mã số doanh nghiệp]-Đăng ký mua TCFF-Phát hành lần đầu

File đính kèm:

TCFF – Bản cáo bạch

TCFF – Điều lệ quỹ

TCFF – Thông báo chào bán Chứng chỉ quỹ

TCC CBTT Giấy chứng nhận chào bán chững chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)

Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (TCC) công bố thông tin Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) ra công chúng số 51/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/09/2018 như link đính kèm.

 

Quỹ TCBF/TCEF – Thông báo giao dịch chứng chỉ Quỹ mở kỳ nghỉ lễ quốc khánh 2018

Quý khách hàng vui lòng xem thông báo tại: Thông báo giao dịch nghỉ lễ Quốc khánh 2018