Tin tức

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (20/06/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (20/06/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (18/06/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT (18/06/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (19/06/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (19/06/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (18/06/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (18/06/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (17/06/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (17/06/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng