ĐHNĐT thường niên

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất ngày 20/04/2020.

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất ngày 20/04/2020.

Thông tin chi tiết Nhà Đầu tư vui lòng xem tại đây:

Trân trọng.

 

TCFF Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), Quỹ TCFF trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 như sau:

 ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 QUỸ TCFF

Thời gian: 14h30 Thứ tư ngày 29/04/2020

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2020.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 26/04/2020 như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
  • Bước 2: Tại mục “Tiện ích”, chọn tính năng “e-Voting”
  • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ Đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội dưới đây và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Tài liệu Đại hội:

1. Thu moi

2. GUQ

3. Noi dung chuong trinh

4. Tai lieu dai hoi

5. Phieu bieu quyet

6. Nguyen tac lam viec tai dai hoi

7. Du thao nghi quyet DHNDT

8. Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2019

Trân trọng kính mời.

TCREIT Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2019 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT (Mã chứng khoán FUCVREIT).

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), Quỹ TCREIT trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 QUỸ TCREIT

Thời gian: 14h30 Thứ ba ngày 28/04/2020

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 06/04/2020.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội trước ngày 22/04/2020 bằng cách gửi thư tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: TCREIT_DHNDTTN2019_[Số tài khoản sở hữu CCQ]_Xac nhan tham du.

Ủy quyền:

Trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người đại diện trước ngày 22/04/2020 bằng cách điền vào mẫu Giấy Ủy quyền (được đính kèm) và gửi bản scan tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: TCREIT_DHNDTTN2019_[Số tài khoản sở hữu CCQ]_Uy quyen tham du.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội:

1.TCREIT Thu moi

2.TCREIT GUQ

3.TCREIT Chuong trinh

4. TCREIT Tai lieu hop

5.TCREIT Phieu bieu quyet

6.TCREIT Du thao Nghi quyet

TCEF Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Quỹ TCEF trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 như sau:

 ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 QUỸ TCEF

Thời gian: 14h30 Thứ năm ngày 23/04/2020

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2020.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 20/04/2020 như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
  • Bước 2: Tại mục “Tiện ích”, chọn tính năng “e-Voting”
  • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội dưới đây và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Tài liệu Đại hội:

1. Thu moi

2. GUQ

3. Noi dung chuong trinh

4. Tai lieu dai hoi

5. Phieu bieu quyet

6. Nguyen tac lam viec tai dai hoi

7. Du thao nghi quyet DHNDT

8. Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2019

Trân trọng kính mời.

TCBF Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ TCBF trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 như sau:

 ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 QUỸ TCBF

Thời gian: 14h30 Thứ hai ngày 20/04/2020

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2020.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 16/04/2020 như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
  • Bước 2: Tại mục “Tiện ích”, chọn tính năng “e-Voting”
  • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội dưới đây và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Tài liệu Đại hội:

1. Thu moi

2. GUQ

3. Noi dung chuong trinh

4. Tai lieu dai hoi

5. Phieu bieu quyet

6. Nguyen tac lam viec tai dai hoi

7. Du thao nghi quyet DHNDT

8. Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2019

Trân trọng kính mời.