Báo cáo tài chính mới nhất

TCFF Công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2019.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom TCFF.

Chi tiết báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCEF Công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2019.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF.

Chi tiết báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCEF Công bố thông tin Báo cáo tài chính Kiểm toán 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCREIT Công bố thông tin báo cáo soát xét bán niên 2018

Link báo cáo: Xem tại đây

TCEF Công bố thông tin báo cáo soát xét bán niên 2018

Link báo cáo: Xem tại đây