TCFF – Đại hội Nhà Đầu tư bất thường về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom 

V/v: Tham gia họp Đại hội Nhà Đầu tư bất thường về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ

 

Quỹ TCFF trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức họp:


ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM TCFF

Thời gian: 13h30 Thứ Tư ngày 14/10/2020

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại hội của Quỹ.

Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ: http://www.techcomcapital.com.vn vào ngày 18/09/2020.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 28/08/2020.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 12/10/2020 như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
  • Bước 2: Tại mục “Tiện ích”, chọn tính năng “e-Voting”
  • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư bất thường về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty nêu trên và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: iB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

 

Tài liệu Đại hội

1. Thư mời

2. Phiếu ủy quyền

3. Tài liệu đại hội

4. Chương trình họp

5. Phiếu ý kiến

6. Nguyên tắc làm việc tại đại hội

7. Dự thảo nghị quyết

 

Trân trọng kính mời,