Thông báo chương trình ưu đãi hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi cho khách hàng sở hữu chứng chỉ quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về chương trình hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ của các Quỹ: (i) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom, (ii) Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom do TCC quản lý kể từ ngày 01/01/2021.

Nội dung chi tiết, Quý Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng