TCREIT CBTT báo cáo tháng 6/2020

Techcom Capital công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động tháng 6/2020 Quỹ đầu tư Bất động sản  Techcom Việt Nam – TCREIT

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng.