Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 22/05/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 22/05/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,