Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2019

Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,