Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,