TCEF Thông báo thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020 của Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF)

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,