Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (09/07/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (09/07/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,