TCEF Công bố tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bốtài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) lấy ý kiến bằng văn bản.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Thư mời
  2. Nội dung chương trình
  3. Tài liệu họp
  4. Phiếu biểu quyết

Trân trọng,