TCREIT Công bố thông tin Báo cáo tài chính Kiểm toán 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2018 quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT.

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,