TCREIT Công bố tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bốtài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Thư mời
  2. Giấy uỷ quyền
  3. Chương trình họp
  4. Tài liệu họp
  5. Phiếu biểu quyết
  6. Dự thảo nghị quyết

Trân trọng,