Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ thương công bố Nghị quyết và Biên bản HĐQT về việc Đầu tư TP VIC122020 do Tập đoàn Vingroup- Công ty Cổ phần phát hành

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bố Nghị quyết và Biên bản Hội đồng Quản trị về việc Đầu tư Trái phiếu VIC122020 do Tập đoàn Vingroup- Công ty Cổ phần phát hành.

Chi tiết về Nghị quyết và Biên bản Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,