TCBF/TCEF/TCFF Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2019

TCBF/TCEF/TCFF Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2019 bao gồm kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, Tết âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05 và Quốc Khánh 02/09.

TCFF_Thong bao nghi le 2019

TCBF_Thong bao nghi le 2019

TCEF_Thong bao nghi le 2019