TCBF CBTT thay đổi tần suất giao dịch lên hàng ngày

Link thông báo: TCBF – Thong bao thay doi tan suat giao dich 20180702